Borský Svätý Jur


Borský Svätý Jur leží v severozápadnej časti Záhorskej nížiny. Chotárom preteká rieka Myjava a Lakšársky potok.

Prvý písomný zápis o obci je z roku 1394, kedy kráľ Žigmund donačnou listinou daroval za poskytnuté služby poľskému veľmožovi Ctiborovi hradné panstvo Ostrý Kameň, ku ktorému patrila aj poddanská obec,
v tom čase Svätý Jur.

Pamiatky
Rímskokatolícky kostol sv. Juraja z roku 1676, v 19. storočí prestavaný.
Kaplnky a kríže- 5 kaplniek v obci.
Kaštieľ- z roka 1844 kaštieľ Juraja Černého.Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Borský Svätý Jur 690
908 79 Borský Svätý Jur

Starosta: Anna Kratochvílová
Tel: 034 / 777 21 19
Fax: 034 / 777 21 21
E-mail: obecborskysv.jur@stonline.sk
web: www.borskysvatyjur.sk