Borský Mikuláš


Borský Mikuláš leží na severe Záhorskej nížiny v Lakšárskych kopcoch.

Chotárom preteká rieka Myjava. Nachádza sa tu sírny minerálny prameň. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1394, zo záznamov novozriaďovanej zemepanskej správy, ktorá dopĺňala už fungujúcu cirkevnú správu. V neskoršej dobe sa sem prisťahovali habáni, ktorých pripomína časť obce zvaná Habány.

Obec Borský Mikuláš sa skladá z dvoch katastrálnych území – Borský Mikuláš a Borský Peter a vznikla zlúčením oboch obcí.

Pamiatky
Rímskokatolícky Kostol svätého Mikuláša z roku 1753.

Rodný dom básnika Jána Hollého svojim zariadením dokumentuje prostredie, v ktorom sa básnik narodil, prežíval svoje detstvo a kam sa aj v neskorších obdobiach vracal ako študent a kňaz. Objekt je kultúrnou pamiatkou.

Slamený domček- kultúrna pamiatka- z dusenej hliny so slamenou krytinou z 19. storočia.Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Smuha 1
908 77 Borský Mikuláš


Starosta: Vladimír Bízek
Tel: 034/ 65 95 142
Fax: 034/ 65 95 142
E-mail: starosta@borskymikulas.sk
web: www.borskymikulas.sk