Bílkove Humence


Obec leží na severozápade Záhorskej nížiny pri potoku Rudava.

Bílkove Hámence boli skôr miestnou časťou obce Borský Mikuláš. Obec sa spomína už v roku 1932, patrila panstvu Holíč a neskôr panstvu Ostrý Kameň.

V chotári Bílkových Humeniec sa nachádza vojenská strelnica, ktorá sa tiahne medzi Malackami a Senicou, tu sa tiež kedysi nachádzal majer Sokol.

Hlbšie v lesoch sa nachádza mikrotoponymický objekt nazývaný tiež aj Šachéta. Je to vysoký trojhranný stĺp s vyrývaným latinským textom, ktorý kedysi označoval hranicu troch bývalých panstiev.

Pamiatky
Kaplnka sv. Márie Magdalény- Pôvodná z roku 1668 bola zničná na začiatku 18. storočia, dnešná bola postavená koncom 19. storočia.

Habány- od úpetia vŕšku kde stojí kaplnka sa nachádza osada nazývaná Habány. Pôvodnými obyvateľmi boli novokrstenci, ktorí sem ušli z Moravy a Čiech pred náboženským prenasledovaním.


Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Bílkove Humence č. 169
9908 77 Bílkove Humence

Starosta: Rastislav Nemečkay
Tel: 034/659 41 35
Fax: 034/65 49 814
E-mail: ou.b.humence@bmservis.sk
web: www.bilkovehumence.sk