Stvolová


Obec Stvolová se nachází na severním okraji okresu Blansko, jihovýchodní část k.ú. obce je tvořena nivou řeky Svitavy a přiléhajícími mírnými svahy, ostatní část zájmového území náleží ke Svitavské pahorkatině. Je vzdálena asi 5 km od města Letovice a 30 km od okresního města Blansko. Skládá ze tří katastrálních území – Stvolová, Skříb a Vlkov .Osady Skříb a Vlkov patří ke Stvolové od roku 1880. Katastrální území má rozlohu – 375 ha. Počet obyvatel – 136.

První písemná zmínka o obcích pochází z roku 1295 – Vlkov, 1320 Stvolová a 1674 Skříb. Stvolová je připomínána r. 1406, když byl dokumentován spor mezi Bohušem a Heraltem z Kunštátu a ze Skal o základ Heraltův ve Stvolové u Petra ze Stvolové. Vlkov je jmenován r. 1295 mezi zbožím, které koupil Vyšehradský probošt Jan od kláštera Litomyšlského. V 15.stol. byl u panství Letovského. Roku 1447 Milota z Torkova a Eliška z Ronova, jeho choť prodali polovici svého letovského zboží Vaňkovi z Boskovic – prodali i polovinu Vlkova. Tato polovice zůstala již u panství Letovského, druhá polovice byla rovněž počátkem 17.stol. od pánů z Lomnice přivtělena k panství Letoskému. Skříb se připomíná r. 1674  u panství Letovského. Od 18.stol. byly všechny tři obce u panství Letovského, náležely k farní osadě do Bradlen, škola byla ve Skříbu.Budova školy ve Skříbu byla po zrušení školy v roce 1983 přestavěna na motorest  „Stvolovská rychta“, kde je možnost celodenního stravování.

V obci Vlkov se nachází významný krajinný prvek  „Vlkovské jalovce“ – pásmo chráněných jalovců,  kaple z roku 1925  zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději. Na jejich počest se koná v obci každoročně 5. července pouť s taneční zábavou. U Vlkova byl kamenný lom p. Em. Dvořáka ze Křetína.

Stvolová je výborným místem pro vesnické a rekreační bydlení, o čemž svědčí velké množství rekreačních chalup. Nachází se zde budova obecního úřadu s knihovnou a dvě prodejny potravin s občerstvením. Pro sportovní využití obyvatel slouží volejbalové a  fotbalové hřiště a tenisový kurt. Turisté zde najdou značené cyklotrasy. V obci pracují dvě organizace Sbor dobrovolných hasičů a Sbor pro občanské záležitosti. Zásluhu na kulturním dění v obci mají zejména hasiči.Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Starosta obce: Oldřišla Kořístková
Tel: +420 516 475 023

www.stvolova.cz
oustvolova@tiscali.cz