Roubanina


Obec Roubanina se nachází cca 50 km severně od Brna na trase Letovice – Moravská Třebová v nadmořské výšce 469 m. Rozkládá se v malebném kopcovitém terénu. Rozloha obce činí 268 ha. Roubaninou protéká potok Zavadilka, který ústí do řeky Svitavy.

V Roubanině žije 140 obyvatel, je zde 56 obytných domů s číslem popisným. Název obce je odvozen od staročeského „rúbanina“, což je místo, kde se rubalo dřevo. Do 60. až 80. let 13. století je datován vznik kostela sv. Ondřeje, jehož markantní přestavba proběhla až v letech 1923 - 1924 přístavbou lodi a depozitáře.  V letech 2003 – 2004 byly v tomto kostele odkryty a restaurovány pozůstatky vzácných freskových maleb ze 14. století.

V písemných pramenech je Roubanina poprvé zmiňována v roce 1356. Nejstarším právním prostředkem obce je roubaninská pečeť, zřejmě z roku 1697, s vyobrazením radlice a krojidla, výmluvně charakterizující profesní zaměření obyvatelstva.  Novodobě byla Roubanina proslulá v souvislosti s působením vyhledávaného léčitele, zdejšího kněze a faráře – konsistorního rady Josefa Bečicy (zemřel 1962), který získal své znalosti za misijního pobytu v Indii.

Objekty občanské vybavenosti zastupuje budova obecního úřadu s místní knihovnou, prodejna smíšeného zboží, rozvody plynu, telefon. Nacházejí se tu značené cyklotrasy. V posledních letech bylo v obci vybudováno několik dětských hřišť, byla provedena rekonstrukce místních komunikací a revitalizace koryta potoka. V obci dlouhodobě aktivně působí sbor dobrovolných hasičů, v současnosti je zde také družstvo mladých hasičů (děti školního věku).

K obci náleží místní části Draha, Roubanská a samota Klen.Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Starosta obce: Petr Dvořáček
Tel: +420 516 474 441

www.roubanina.cz
roubanina@roubanina.cz