Míchov


Vesničku Míchov můžete naleznout v severní části okresu Blansko na silnici spojující města Boskovice a Letovice. Rozkládá se v údolí při potůčku, jenž protéká místním rybníkem a pod obcí se vlévá do Semíče. Nadmořská výška je 356 m. Nejvyšší bod je v lese Na vrších, nejnižší pak u potoka Semíč.

Dominantou  návsi je zvonička, patrně dosud nejstarší místní budova, vedle stojí kříž z roku 1887. Nejvýznamnější budovou v obci je kulturní dům, ve kterém je kancelář obecního úřadu. Byl postaven svépomocí občany v letech 1955-1960 podle projektu ing. Kroupy.

Počet trvale žijících osob této malé vesničky se pohybuje kolem čísla 165.
 
V historických pramenech nalezneme první zmínku o obci již roku 1201
(i když jiná, neověřená, informace je s prvou zmínkou o nedaleké Svitávce z roku 1169: kdy “král Vladislav daroval Svitávku s farou, sobotním trhem, s mýtem a s osadami Míchovem a Zboňkem klášteru Hradištskému
u Olomouce”). Za starých dob byly domy pouze dřevěné s nápisy na štítech. Po roce 1862, kdy ves i s přilehlým panským dvorem vyhořela, jsou již domy zděné. Obec tehdy patřila pod letovické panství. Po rozpadu Rakouska-Uherska vznikla samostatná obec Míchov. Historie se začala psát až od roku 1922, kdy byla založena obecní kronika.Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Starosta obce: Rudolf Mahút
Tel: +420 516 475 881

www.obecmichov.cz
podatelna@obecmichov.cz