Křetín


Obec Křetín spolu se svou místní částí Dolní Poříčí zaujímají polohu na obou úpatích nádherného údolí řeky Křetínky těsně před jejím nátokem do stejnojmenné přehradní nádrže.

Poprvé se o Křetíně hovoří v listině datované k roku 1043, jejíž skutečný vznik se však z historických souvislostí předpokládá až kolem roku 1250. Za první skutečně doloženou písemnou zmínku o Křetíně je proto považována teprve listina z roku 1308.

V obci se nachází několik stavebních či kulturních památek, jako je například barokní farní kostel sv. Jeronýma či socha sv. Jana Nepomuckého z počátku 18. století, nebo secesní zámek z roku 1862. Z těch novodobých lze zajisté uvést architektonicky zajímavou budovu fary z 90. let 20. století. V obci dnes funguje mateřská a malotřídní základní škola, nachází se zde kulturní dům, pobočka pošty, zdravotní středisko, ale sídlí tu také správa farnosti. Bývalý zámek dnes slouží jako dětská léčebna pro malé klienty s obezitou či s poruchou příjmu potravy, s chronickými onemocněními dýchacích cest a s vadami držení těla. Již 125 let v naší obci působí sbor dobrovolných hasičů, sdružují se zde příznivci myslivosti a své spokojené publikum při každoroční premiéře má rovněž místní ochotnický divadelní spolek. Z organizovaných sportů se veliké oblibě u nás těší především stolní tenis a malá kopaná. Široké pole nabídek různých volnočasových aktivit, mimo jiné vodních sportů a rybolovu, se v Křetíně otvírá také díky blízkosti přilehlých vodních ploch přehrady a zdejších rybníků a k příjemným vycházkám láká i okolní krásná zalesněná krajina. Křetín rovněž leží na křižovatce cyklotras č. 5161 (Sulíkov - Křetín - Stvolová - Slatina - Křenov) a 5160 (Letovice, žst - Křetín - Hutě).Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Starosta obce: Ing. Jan Halata
Tel: +420 516 470 620

www.kretin.eu
obec.kretin@iol.cz