Horní Poříčí


Obec Horní Poříčí se nachází v údolí říčky Křetínky. Svahy na levém břehu jsou tvořeny druhohorními křídovými vrstvami, těženými dříve v několika opukových lomech.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1360, kdy patřila k Louckému panství. Obec má prakticky od dob zřízení stabilního katastru rozlohu 506 ha. Dominantou je budova školy a kaplička Nanebevzetí P. Marie z  doby po 1. pol. 18. století. Další památkou je kaplička Sv. Trojice v polích. Ke konci roku 2010 mělo Horní Poříčí 262 trvale žijících obyvatel.

V roce 2008 oslavil místní sbor dobrovolných hasičů 100 let od svého založení. Každoročně z jara pořádají na místním fotbalovém hřišti hasičské závody. Družstvo mužů SDH Horní Poříčí se pravidelně umisťuje na předních místech soutěží v požárním sportu, v roce 2010 vybojovali titul mistrů ČR.

V obci funguje i myslivecké sdružení, družstvo malé kopané, svaz žen a červený kříž pravidelně pořádají masopustní průvod, mikulášskou nadílku a na místním výletišti různé akce pro děti.Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Starosta obce: Karel Bauer
Tel: +420 516 470 741

www.horniporici.unas.cz
obec.horni.porici@worldonline.cz