Deštná


Obec Deštná se rozkládá na rozhraní Českomoravské a Drahanské vrchoviny, asi 32 kilometrů severně od Blanska a 18 kilometrů severozápadně od města Boskovice, v turisticky atraktivní oblasti Moravského krasu.

Deštná leží v průměrné výšce 442 metrů nad mořem. Katastr obce zaujímá 330 ha. V obci žije 230 obyvatel. Deštná se dělí na 2 části - Deštná a Rumberk.

První zmínky o obci se datují ke konci 12. a počátku 13. století. Z nejstaršího období obce se bohužel nedochoval dostatek materiálu, neboť kronika, která zachycuje dění a život obce, byla založena až začátkem 19. století. Dle prastarých záznamů byla v Deštné již před třicetiletou válkou faraa kostel. Kostel měl stát dle tradice na místě dnešního hřbitova, fara na místě jiném. Stáří zdejšího kostela dosvědčuje věžový zvon s datem 1508. Nový kostel sv. Petra a Pavla byl zbudován v letech 1781 až 1782 nákladem jeho eminence nejdůstojnějšího pána Antonína Theodora hraběte
z Colorada, kardinála svaté římské církve a arcibiskupa v Olomouci. Severně od Letovic, v blízkosti osady Rumberk se nachází reliéfní zbytky menšího hradu Rumberk. O Rumberku se dochovaly jen nepřímé zprávy. Samotný hrádek zanikl patrně koncem 14. století v době po rozdělení manství, kdy pominuly důvody jeho existence jako správního centra panství.

Deštná je součástí Mikroregionu Letovicko a protíná ji síť cyklotras vedoucích krásnou přírodou.Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Starosta obce: Tomáš Kraut
Tel: +420 516 475 942

www.obecdestna.cz
obec.destna@tiscali.cz