Vanovice-Drvalovice


Obec Vanovice leží 7 km severně od Boskovic na svahu, který zde přechází do úrodné Malé Hané.

První historická zmínka o obci pochází z r. 1370. Katolický kostel sv. Václava je připomínkou gotické architektury (15.století), původně byl opevněn. V letech 1540-1622 byl v držení Českých bratří.  Dominantou obce je evangelický kostel (z r. 1844), postavený na místě toleranční modlitebny . Věže byly přistavěny v r. 1863. V jedné z věží je instalováno unikátní „vanovické zvonění“, zvláštní ocelová péra původně nahrazující zvony. Velkou tradici má v obci školství – svého času zde byla evangelická  i katolická škola, dnes děti navštěvují školku a první stupeň ZŠ.  Stoletou tradici v obci má školkařství a ovocnářství.

Obec Drvalovice leží západněji směrem k Letovicím. Tato malá osada si stále zachovává vzhled a uspořádání z dřívější doby. Na návsi stojí obecní zvonice, postavená r. 1750. V průběhu 2.sv. války se v Drválovicích utvořila partyzánská skupina.  V lese za Drvalovicemi tuto skutečnost připomíná památník.

Zdejší  terény jsou vhodné pro pěší turistiku, cykloturistiku, za příhodných sněhových  podmínek i pro lyžování (běžky). V obci je nedávno vybudované víceúčelové hřiště.Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Starosta obce: Petr Dvořáček
Tel: +420 516 465 621

www.vanovice.cz
vanovice@seznam.cz