Šebetov


Vesnice Šebetov se rozkládá v severovýchodní části okresu Blansko na jihozápadním úpatí lesnatého vrchu Rychvald (607 m). Půdní pokryv a půdní fond náleží území Malé Hané, jež je nejúrodnější částí blanenského okresu. Toto území patří do celku, který se nazývá Boskovická brázda.

Nejstarší historická zpráva o obci je z roku 1201. Obec byla majetkem kláštera Hradisko u Olomouce. V obci na první pohled zaujmou dvě věžičky. Ty patří průčelí šebetovského zámku. Zámek představuje monumentální, v jádru renesanční stavbu z 2. poloviny 16. století. Upraven byl v interiéru v roce 1614 a v pseudorenesančním slohu do roku 1880. Nachází se zde cenná barokní štuková výzdoba. Byla zde původní rezidence kláštera Hradisko. Nyní je zámek majetkem státu a je veřejnosti nepřístupný, neboť se zde nachází Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy. Zámek je vroubený zámeckým parkem o rozloze 2,7ha.

Uprostřed návsi se nachází sousoší Jana Nepomuckého. Jde o velmi kvalitní práci z roku 1724. Před zámkem je socha P. Marie s křížem. Historickou stavbu z roku 1842 představuje kaple sv. Anny na návrší nad obcí - je výrazně umístěna a tvoří doklad dobového romantismu. Od kaple nelze přehlédnout místní koupaliště, kde je vybudován i stánek
s občerstvením.

Východně od Šebetova, na břehu spojujícím Mojetín s Rychvaldem, těsně u silnice vedoucí na Pohoru a na Štěpánov stojí osamělá myslivna a asi o tři kilometry dále socha sv. Barbory, památka z doby kláštěra Hradisko.
Centrum života obce je umístěno v blízkosti křižovatky se zastávkou autobusů. Najdete zde budovu školy, pošty, zdravotního střediska, kulturního domu s kinem, pohostinství, a obchody s potravinami, průmyslovým zbožím a textilem.Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Starosta obce: Zdeněk Čížek
Tel: +420 516 465 429

www.sebetov.cz
sebetov@sebetov.cz