Malá Roudka


Obec Malá Roudka se nachází v severní části okresu Blansko.

První písemné zprávy byly zaznamenány roku 1363. Místní pamětihodnosti představuje zvonička ve Skočově Lhotě a dva křížky, které se nacházejí v obou částech obce. O tyto památky se stará sama obec.

Vesničky jsou včleněny do krásné krajiny, kterou tvoří převážně jehličnaté lesy prokládané pastvinami a poli. V kultur¬ním životě hrají významou roli společenské akce pořádané ve vybudovaném letním kulturním areálu ve Skočově Lhotě, kde se v roce 2010 pořádaly již 20. Pivní slavnosti, které tvoří hlavní dominantu letních zábav. V roce 2000 jsme v okresní soutěži „Vesnice roku“ získali ocenění „Bílá Stuha“. Závěrem vás zveme do našich částí Malá Roudka – Skočova Lhota, i když zde nejsou evidovány památkově chráněné objekty, ale naše překrásná krajina a okolí, které
je obklopeno z jedné čtvrtiny lesními porosty, vás urči¬tě osloví a vybídne k turistickým vycházkám, které můžete zakončit prohlídkou našich vesniček, či k účasti na našich společenských akcích.


Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Starosta obce: František Lizna
Tel: +420 516 477 684

www.malaroudka.cz
mroudka@wo.cz