Štefanov


Štefanov leží na styku Myjavskej pahorkatiny so Záhorskou nížinou. Obcou preteká Štefanovský potok.

Osídlenie nastalo v neolite – sídlisko volútovej kultúry, z doby hallštattskej a rímskoprovincionálnej.

Prvá zmienka o vzniku obce sa viaže k vojenskej udalosti v roku 1092. Názov obce sa menil napr. Chepan, Chepanous, Stepano, Stepanov. Obec patrila panstvu Holíč. Pri rúcaní starého kostola v roku 1936 vtedajší pamiatkari objavili maľby, ktoré podľa ich vyjadrenia mohli pochádzať z 9-10 storočia.

V minulosti sa tu ťažila nafta a lignit, v súčasnosti sa tu vyrábajú hasiace prístroje.

Pamiatky
Rímskokatolícky kostol z roku 1937 na mieste st. z roku 1561.Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Štefanov č. 347
906 45 Štefanov

Starosta: Rudolf Polák
Tel: 034/653 71 29
Fax: 034/653 71 32
E-mail: obecstefanov@stonline.sk
web: www.obecstefanov.sk