Šaštín- Stráže


Šaštín-Stráže leží v severnej časti Záhorskej nížiny na oboch brehoch a na nive rieky Myjava.

Lokalita bola osídlená už v mladšej dobe kamennej. Mesto Šaštín-Stráže patrí k najmladším mestám na Slovensku, štatút mesta získalo k 1.9.2001.Mesto vzniklo v roku 1960 zlúčením dvoch samostatných sídiel: Šaštína
a Stráži nad Myjavou. Prvý raz sa spomína  r. 1218 ako sídlo arcidiakona. Mesto v 14. storočí patrilo Stiborovi zo Stiboríc.  Na konci 14.storočia od neho dostalo mestské výsady a jarmočné právo a stalo sa strediskom šaštínskeho panstva. Po Stiborovej smrti postupne prešla do vlastníctva viacerých šlachtických rodov, z ktorých najznámejší boli Czoborovci. S týmto rodom sa spájajú aj začiatky histórie Šaštína ako pútnickeho miesta. Czoborovci v 18. storočí predali šaštínske panstvo Františkovi Lotrinskému, manželovi cisárovnej Márie Terézie. Nový majiteľ tu
v roku 1736 založil manufaktúru na výrobu kartúnu, ktorá sa v roku 1847 prebudovala na cukrovar.

Stráže sa prvý raz spomínajú v roku 1392, kedy patrili panstvu Šaštín.
V 17.storočí sa tu usídlili habáni, ktorí vyrábali keramické predmety.

Dominantou Šaštína je bazilika, ktorá je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii Patrónke Slovenska. Základný kameň posvätili v roku 1736. Treba spomenúť kalváriu z roku 1798, synagógu z druhej polovice 19. storočia, neskorobarokový trojičný stĺp z 18. st.

V meste sa nachádza aj Rekreačná oblasť Gazárka, ktorá v lete poskytuje príjemné prostredie s možnosťou rybolovu.


Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Alej č. 549
908 41 Šaštín- Stráže

Primator: Ing. Radovan Prstek
Tel: 034/ 6592 276 – 277
Fax: 034/659 22 66
E-mail: sekretariat@msu-sastinstraze.sk
web: www.mestosastin-straze.sk