Sekule


Obec Sekule leží v severozápadnej časti Borskej nížiny pri sútoku riek Moravy, Dyje a Myjavy.

Ráz okolia obce je nížinný. Názov obce je doložený z roku 1402 ako Bodogazzonfalua, z roku 1455 ako Zekel Bodoggazzonfalwa, z roku 1504 ako Zekula, Sekula, z roku 1920 ako Sekule.

Laténske sídlisko z 2.-1. storočia pred n. l. Obec sa spomína v roku 1402. Staršie sídlisko zaniklo po páde Veľkej Moravy, neskôr ho osídlili strážne jednotky Sikulov.

Pamiatky
Rímsko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie predstavuje historizujúcu novogotickú stavbu bazilikárneho typu, pochádzajúcu z roku 1878.

Pohrebná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Jej základom je staršie jadro pochádzajúce zo stredoveku, naposledy prestavané v minulom storočí.

Kaplnka postavená v roku 1888 v rustikalizovanom novogotickom slohu.
Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Sekule č. 570
908 80 Sekule

Starosta: Pavla Maxianová
Tel: 034 / 777 01 08
Fax: 034 / 777 02 11
E-mail: obecnyurad@obecsekule.sk
web: www.obecsekule.sk