Rybky


Rybky ležia v doline Paseckého potoka v severovýchodnej časti Záhorskej nížiny, na jej rozhraní s Myjavskou pahorkatinou vo výške 223 m n.m., 4km severozápadne od Senice.

Názov obce je doložený z roku 1394 ako Rypka, z roku 1471 ako Ribki, z roku 1773 ako Ribky, z roku 1920 ako Rybky.

Najstarším dôkazom o pobyte človeka na území chotára Rybiek sú kamenné nástroje z obdobia paleolitu- staršej doby kamennej- gravettienska kultúra. Osídlenie v neolite – sídlisko volútovej a legyelskej kultúry, sídliskové nálezy z mladšej doby bronzovej, laténskej, rímskej a veľkomoravskej. Obec sa spomína z roku 1394. Patrila panstvu hradu Branč.

V roku 1960 sa zlúčila obec Rybky s obcou Rohov a vznikla obec Rohovské Rybky. V dôsledku zmien a následným zvýšením právomocí rozhodovania obecných zastupiteľstiev sa Rohovské Rybky v roku 1990 opäť rozčlenili.

Pamiatky
Rímskokatolícky  kostol Pany Márie získal svoju súčasnú podobu v roku 1989 po prestavbe kaplnky Panny Márie z r. 1832.

Nad lokalitou Virovská stojí dominanta okolia Jubilejný kríž.Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Rybky č. 110
906 04 Rybky

Starosta: Henrich Ravas
Tel: 034 / 651 12 88
Fax: 034 / 651 12 08
E-mail: obecrybky@stonline.sk
web: www.obecrybky.sk