Rovensko


Rovensko leží v západnej časti Myjavskej pahorkatiny.

Okolie obce odvodňuje Rovenský potok. Pramení v chotárnej časti Jabloňové. Rovensko je bohaté na podzemnú vodu.

Chotár obce ponúka možnosti pešej turistiky i cykloturistiky.
   
Obec Rovensko sa nachádza 4,5 km od okresného mesta Senica.

Obec sa spomína od roku 1439. Patrila hradu Korlátka, od 16. stor. panstvu Branč.

Pamiatky
Kaplnka z pol. 19. stor.Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Rovensko č. 146
905 01 Rovensko

Starosta: Ing. Marian Rehuš
Tel: 034/ 651 11 25
Fax: 034/ 654 65 86
E-mail: rovensko@rovensko.sk
web: www.rovensko.sk