Rohov


Rohov leží uprostred Myjavskej pahorkatiny v doline Paseckého potoka.

Rohov sa spomína od roku 1471. Názov obce sa postupne menil z Rohó, Rohow, až na dnešný Rohov. Obec Rohov patrila hradnému panstvu Branč. Už v roku 1720 boli v obci vinice.

Dominantu obce tvorí kaštiel, v ktorom sídlili významné šľachtické rody Horeckých, Gvadanyovcov.

V roku 1960 sa obec Rohov zlúčila s Rybkami, vznikla obec Rohovské Rybky. V roku 1990 v dôsledku zmien a následným zvýšením právomocí rozhodovania obecných zastupiteľstiev sa Rohovské Rybky rozčlenili.

Pamiatky
Kaštieľ- klasicistická stavba, postavená v prvej štvrtine 19. storočia
s použitím staršej stavby.

Kostol-  katolícky, renesančná stavba s neskoršími barokovými úpravami postavená v rokoch 1628 - 1636, prestavaná v polovici 18. storočia.

Kamenná socha sv. Floriána je rokoková z polovice 18. storočia.

Mariánsky stĺp postavený pred kostolom so sochou Immaculaty, kamennou plastikou neobarokových tvarov z roku 1873.
Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Rohov č. 75
906 04 Rohov

Starosta: Juraj Králiček
Tel: 034 / 651 10 24
Fax: 034 / 651 10 24
E-mail: rohov.starosta@mail.t-com.sk
web: www.rohov.sk