Lakšarská Nová Ves


Lakšárska Nová Ves leží na severovýchode Záhorskej nížiny.

Názov vznikol pravdepodobne odvodením od pomenovania potoku Lakšár, ktorý pramení na okraji obce - pod Cigánskym vŕškom.

Ako obec sa začala spomínať v donačnej listine uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského v roku 1392 pod názvom ALLAXAR.

Do písaných dejín obec vstúpila v roku 1392 donačnou (darovacou) listinou uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského, ktorou dal do zálohy početné majetky na Záhorí Stiborovi zo Stiboríc, vernému vojvodovi poľského pôvodu, v tom čase župana bratislavského komitátu.

Pamiatky
Barokový kostol sv. Vavrinca, kaplnka sv. Šimona a baroková zvonica
v časti Mikulášov.
Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Lakšarská Nová Ves č. 90
908 76 Lakšarská Nová Ves

Starosta: Ing. Oľga Procházková
Tel:
034 / 654 98 17
Fax: 034 / 654 98 19
E-mail: laksar@stonline.sk
web: www.laksarskanovaves.sk