Koválov


Koválov leží na juhu Myjavskej pahorkatiny. Nachádzajú sa tu sírnaté pramene.

Obec sa spomína od roku 1392. Patrila hradu Branč, od 16. storočia panstvu Šaštín.

Podľa ústneho podania názov obce vznikol takto: Za dávnych čias na mieste terajšej obce boli pasienky, kde sa pásaval dobytok, voda pre napájanie v kamennom válove po maďarsky kovalo, podľa tohto maďarského slova vznikol názov obce. Iná verzia je, že názov vznikol z pôvodného osídlenia poľskými kováčmi kovale.

Pamiatky
Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja z 1. polovice 16. storočia, zbarokizovaný v 18. storočí a komplexne prestavaný v 50-tych rokoch 20. storočia okrem veže.

Baroková kaplnka sv. Anny z roku 1785 so vzácnymi plastikami sv. Jozefa a sv. Joachima z konca 18. storočia. V obci sú 3 kamenné sochy svätcov
z 18. storočia.Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Koválov č. 216
906 03 Koválov

Starosta: Pavol Kuba
Tel: 034 / 653 64 25
Fax: 034 / 654 25 03
E-mail: obeckovalov@stonline.sk
web: www.kovalov.sk