Hlboké


Obec Hlboké sa nachádza v Myjavskej kotline. Predstavuje neolitické sídlo s lengyelskou kultúrou.

Najstaršia písomná správa o obci je z roku 1262, kde sa spomína ako Holbouk.

Najprv patrila k hradu Hlohovec, koncom 13. storočia hradnému panstvu Branč a napokon k zemianskym rodinám na panstve Korlátka.

V 18 storočí tu dorábali a spracúvali vynikajúcu ovčiu vlnu a chovali znamenité plemenné kone.

Jozef Miloslav Hurban počas takmer polstoročného pôsobenia vytvoril z Hlbokého dôležité ohnisko slovenskej kultúry.

V júli 1843 bolo historické stretnutie J.M. Hurbana, Ľ. Štúra a M.M. Hodžu na fare v Hlbokom, kde bola uzákonená spisovná slovenčina

Svetozár Hurban Vajanský bol významný slovenský spisovateľ, publicista, literárny kritik a politik

Pamiatky:
Evanjelické kostol z roku 1787.
Starý hrob a mohyla J. M. Hurbana
Pamätná izba J. M. Hurbana a S.H. Vajanského


Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Hlboké č. 114
906 31 Hlboké

Starosta:
Ing. Miloš Čobrda
Tel: 034 654 87 17
E-mail: obechlboke@obechlboke.sk
web: www.obechlboke.sk