Častkov


Obec Častkov leží asi 1 km vpravo od hlavnej cesty v smere Senica – Holíč. Kataster obce susedí s obcami Lopašov, Chropov, Chvojnica, Sobotište, Rovensko, Rohov a Oreské.

Po prvý krát sa spomína v roku 1394 ako Chaztow. Patrila najskôr panstvu Hlohovec a neskôr panstvu Branč. Podľa horopisného členenia Slovenska sa kataster obce rozprestiera v dvoch horopisných jednotkách. Severná časť leží v Bielych Karpatoch, južná časť v Myjavskej pahorkatine.  Hranica medzi nimi sa tiahne medzi  nimi úpätím Ovčieho vrchu ( 441 m. n. m.)  a Havrana ( 542 m. n. m.) Havran je najvyšším  bodom katastra obce. Najväčším tokom v chotári je Chvojnica. Táto časť je bohatá na rastlinné a živočíšne druhy. Zo Sobotišťa cez Častkov po vrchole kopca Havran do  Chvojnice a Vrboviec vedie prírodnou scenériou cyklotrasa, ktorá začína a končí v Sobotišti.

V obci sa nachádza Hotel Karpaty **** a Motorest Havran. Obidve zariadenia disponujú ubytovacími a stravovacími kapacitami.  Bližšie informácie na www.hotelkarpaty.sk, tel: 034/6600700 a Motorest Havran 0915/464706

Pamiatky:
Evanjelický kostol  z roku 1876 – 1877
Rímsko-katolícky kostol sv. Cyrila a Metoda z roku 1939


Fotogaléria

Späť

Kontakt:

Častkov 35
906 04 Rohov

Starosta: Štefan Juráš
Tel: 034/6511313
Fax: 034/6546474
E-mail: castkov@zoznam.sk
web: www.castkov.ocu.sk