Dokumenty


Naše dokumenty:

 • PHSR Slovenská strana (pdf)
 • PHSR Česká strana (pdf)
 • Prieniková analýza a spoločná stratégia (pdf)
 • Marketingová a komunikačná stratégia (pdf)
 • Dohovor (pdf)
 • Úmluva (pdf)
 • Rozdonutie o registrácii (pdf)
 • Obnoviteľné zdroje energie v Spoločnom regióne (sociologický prieskum), (prezentácia), (tabuľky)
 • Obnoviteľné zdroje energie v Spoločnom regióne - štúdia voda (pdf)
 • Obnoviteľné zdroje energie v Spoločnom regióne - štúdia slnko (pdf)
 • Obnoviteľné zdroje energie v Spoločnom regióne - štúdia vietor (pdf)
 • Obnoviteľné zdroje energie v Spoločnom regióne – štúdia biomasa (pdf)
 • Obnoviteľné zdroje energie v Spoločnom regióne - brožúra (pdf)
 • Kompostovanie v Spoločnom regióne (sociologický prieskum) 
 • Zmluva o dielo (pdf) 
 • Faktura (jpg)


Dokumenty k príprave programovacieho obdobia 2014-2020:

 • politika súdržnosti 2014-2020 (pdf)
 • zjednodušenie politiky súdržnosti 2014-2020 (pdf)
 • politika súdržnosti EÚ - návrhy EK (pptx)
 • trvalo udržateľný rozvoj miest (pdf)
 • miestny rozvoj (pdf)
 • finančné nástroje (pdf)
 • informačné a komunikačné pravidlá (pdf)